Zoeken
Share share mail

Training Niveau 2 Lezingen Tiener

Beschrijving

De training 'Niveau 2 Seminar Tiener Triple P' richt zich op het bekwamen van professionals in het verzorgen van een lezingencyclus over positief opvoeden. De lezingen zijn bedoeld om grote groepen ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar te informeren over de principes van positief opvoeden. De lezingen van het programma Tieners behandelen drie thema's: Verantwoordelijke tieners, Zelfstandige tieners en Sociaal betrokken tieners. Tijdens de training krijgen de deelnemers een korte introductie over het belang van positief opvoeden en meer specifiek het doel van de lezingen. De inhoud van de verschillende lezingen komt aan bod met aandacht voor de accentverschillen tussen de lezingen. Daarnaast wordt intensief geoefend met de uitvoering van onderdelen van de lezingen, een interactieve werkwijze met gebruik van praktische voorbeelden en kunnen inspelen op vragen uit het publiek. 

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn binnen de lokale opvoedingsondersteuning en die regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen. Per regio of gemeente zou(den) één of meer professionals zich op dit aanbod kunnen toeleggen. Denk bijvoorbeeld aan: gezondheidsvoorlichters, verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, orthopedagogen binnen de onderwijs- begeleidingsdienst, medewerkers Centra voor Jeugd en Gezin en intern begeleiders of leerkrachten. 

Resultaat van de training

  • Professionals kunnen na deze training een serie lezingen voor ouders organiseren.
  • Ze hebben de kennis om drie thema's te presenteren.
  • Zij kunnen de basisprincipes van positief opvoeden benoemen en overbrengen.
  • Zij beschikken over de vaardigheden en competenties om groepsgerichte voorlichting te verzorgen.
  • Zij zijn in staat om de inhoud op een levendige en aantrekkelijke manier over te brengen.
  • Zij kunnen omgaan met een groepsproces en kunnen groepsdynamiek hanteren.
  • Tot slot kunnen zij adequaat om gaan met vragen van ouders.

Data

Deze training staat nog niet gepland. 

Ben je al getraind voor het uitvoeren van de Lezingen 0 - 12 jaar? Dan kun je meedoen aan de aanvullende Tiener training op 13 november 2019.  

Locatie

Hilversum

Duur

Eén dag training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 20 uur 

Prijs

€ 975 p.p. inclusief toetsing, materiaal & BTW 

Ben je al getraind voor de uitvoering van de Lezingen 0 - 12 jaar? De kosten voor de aanvullende Tiener training bedragen €705. 

Prijspeil 2019

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Training Triple P niveau 3 of 4 Tieners

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 2 Seminar Tiener Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.