Zoeken
Share share mail

Training niveau 5: Plus

Beschrijving

Tijdens de training Niveau 5 Plus Triple P bekwamen professionals zich in het begeleiden van gezinnen waar de gedragsproblemen van kinderen samenhangen met andere gezinsproblemen zoals relatieproblemen, conflicten over de opvoeding, stress of psychische klachten. Deze problemen leiden ertoe dat ouders meer moeite hebben om de geleerde opvoedingsvaardigheden toe te passen waardoor gedragsverbetering bij het kind uitblijft. Een Plus Triple P-interventie wordt pas ingezet als op niveau 4 onvoldoende resultaten zijn bereikt.

 

Het Plus Triple P programma heeft vier losse modules die kunnen worden afgestemd op de individuele behoeften van de gezinnen. De omvang van de hulp aan ouders kan variëren van 3 tot 12 sessies. De modules van Triple P Plus bouwen voort op wat ouders in de sessies van Triple P Standaard of de Oudercursus (niveau 4) hebben geleerd en bieden extra ondersteuning bij de toepassing van opvoedingsvaardigheden in moeilijke situaties. De vier modules zijn gericht op: extra oefening en feedback op de opvoedingsstrategieën; aanpassingsvaardigheden voor het leren omgaan met stress; partnersteun en vasthouden van bereikte veranderingen.

Doelgroep

Professionals die zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers binnen instellingen in de jeugdzorg of jeugd GGZ, (intensief) ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers of (intensieve) opvoedondersteuners.

Resultaat na de training

  • Professionals kennen de modules van de interventie op niveau 5.
  • Zij voelen zich voldoende toegerust om de interventies uit te voeren.

Data

Deze training wordt gepland bij voldoende animo. Heb je interesse? Laat het dan weten door middel van een mailtje aan mireya.lit@triplep.net.

Locatie

Hilversum

Duur

2 dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 32 uur

Prijs

€ 1.555 p.p.

Inclusief toetsing, materiaal & BTW


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Een Triple P training op niveau 4

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 5 Plus Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Mireya Lit-Klumpers (Medewerker Trainingen): mireya.lit@triplep.net.