Zoeken
Share share mail

Trainingen

Alle professionals die Triple P in Nederland in de praktijk willen toepassen, kunnen alleen certificering behalen door een training te volgen bij Triple P Nederland. De trainingen zijn intensief: een training duurt één tot drie dagen, afhankelijk van het niveau waarvoor de training opleidt. De trainingen richten zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaald niveau van Triple P (lees meer over de vijf niveaus van Triple P).

Trainingen per niveau

Er wordt binnen Triple P onderscheid gemaakt tussen interventies voor ouders van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) en ouders van tieners. Daarnaast zijn er een aantal modules beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Indien er al een Triple P training is afgerond, kan in een aantal gevallen een aanvullende training worden gevolgd voor het uitvoeren van een andere Triple P interventie. 

 

  • De training op niveau 2: Triple P Kort Adviesgesprek geeft inzicht in de basisprincipes voor opvoedingsondersteuning.
  • De trainingen op niveau 2: Triple P Lezingen en Triple P Lezingen Tiener richten zich op het uitvoeren van lezingen of seminars over positief opvoeden.
  • De trainingen op niveau 3: Triple P Eerstelijn, Triple P Eerstelijn Tiener en Triple P Workshops Positief Opvoeden en de Tiener Workshops Positief Opvoeden zijn geschikt voor professionals in de lokale opvoedingsondersteuning die kortdurende ondersteuning bieden.
  • De trainingen op niveau 4: Triple P Standaard, Triple P Standaard Tiener, Triple P Oudercursus en Triple P Oudercursus Tiener zijn gericht op een intensieve interventie voor professionals in de jeugd- en wijkteams, jeugdhulp, jeugd GGZ.
  • De training op niveau 5: Triple P Plus is gericht op opvoedingssituaties waarbij gedragsproblemen van kinderen samenhangen met andere gezinsproblemen.


Ook bieden we een Aanvullende Tiener Training aan. Deze training is bedoeld voor professionals die zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van niveau 2, 3 of 4 met ouders van jonge kinderen. En dezelfde interventie ook willen uitvoeren met ouders van tieners. 

Triple P voor specifieke doelgroepen

 

Twijfelt u over welke training het meest geschikt is voor u? Neem contact op met Anne Bouw, Training Coördinator.

Toetsing

Na iedere training toetsen we of professionals de belangrijkste onderdelen van de methodiek beheersen, dit wordt bij Triple P accreditatie genoemd. Deze accreditatie omvat de demonstratie van een aantal rollenspellen en het maken van een multiplechoice toets. Professionals die een training volgen en hun toets halen, zijn daarna gecertificeerd voor de uitvoering van dat specifieke niveau van het Triple P-programma. 

Incompany en open trainingen

We bieden als Triple P Nederland zowel incompany trainingen Triple P als open trainingen aan. Incompany trainingen worden ingekocht door een regio, gemeente of organisatie en worden op locatie aangeboden. Open trainingen zijn toegankelijk voor losse deelnemers en vinden plaats bij Triple P Nederland in Hilversum. 

Gecertificeerde trainers

De trainingen worden gegeven door gecertificeerde Triple P trainers. Zij zijn verbonden aan het Triple P Nederland - de enige organisatie in Nederland die professionals opleidt in het gebruik van Triple P - en opgeleid door Professor Matthew R. Sanders (programmaontwikkelaar van Triple P) en Alan Ralph (hoofd trainingen) van de Universiteit van Queensland/Triple P International.
Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan is er een Triple P klachtenprocedure

Deskundigheidsbevordering

Getrainde Triple P professionals krijgen toegang tot het besloten deel van de website voor professionals. Op die websites krijgen zij toegang tot de werkmaterialen en kunnen zij via het forum contact leggen met andere getrainde Triple P professionals. Ook zijn er verschillende workshops beschikbaar voor getrainde professionals en is er een training intervisie voor intervisoren beschikbaar.