Zoeken
Share share mail

Workshops voor professionals

De Triple P-workshops zijn ontwikkeld voor professionals die eerder getraind zijn in een Triple P-interventie. In de workshops krijgen professionals de mogelijkheid om hun vaardigheden te verbeteren en kennis te verdiepen. Ook is er aandacht voor het op maat maken van Triple P voor de gezinnen waarmee wordt gewerkt. De workshops zijn vooral bedoeld voor professionals die:

  • Hun vaardigheden om Triple P uit te voeren willen verbeteren (bijvoorbeeld telefonische ondersteuning bieden of groepsvaardigheden)
  • Extra verdieping of training nodig hebben wat betreft de onderdelen van de Triple P training (bijvoorbekd het werken met vragenlijsten)
  • Extra ondersteuning nodig hebben in aanvulling op hun intervisie (bijvoorbeeld flexibele toepassing van Triple P, culturele diversiteit)

In de workshops wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals instructie, individuele en plenaire besprekingen, oefeningen en casusbesprekingen. De workshops duren een halve dag.

Er zijn verschillende workshops beschikbaar, waaronder: 

Op verzoek verzorgen we ook workshops op maat.

Bovenstaande workshops worden op dit moment alleen incompany (workshop op locatie) aangeboden. Kosten voor een incompany workshop bedragen €1.625,- (incl. BTW, prijspeil 2023), voor maximaal 30 deelnemers.


Accreditatiepunten

Het SKJ, Registerplein, V&VN en het AbSG hebben accreditatiepunten toegekend aan de nascholingsactiviteiten van Triple P. 

Meer informatie

Meer informatie over de workshops en het aanvragen van een incompany workshop? Neem dan contact op met Anne Bouw