Zoeken
Share share mail

Training niveau 4: Oudercursus

Beschrijving

De training Niveau 4 Oudercursus Triple P biedt professionals een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband volgens de principes van Triple P, rond uiteenlopende gedragsproblemen van kinderen tot 12 jaar. De vaardigheidstraining bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten en 3 wekelijkse telefonische consultaties voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De training biedt professionals de kennis en vaardigheden voor de uitvoering van een gezinsinterventie in groepsverband, inclusief suggesties voor het begeleiden van een groepsproces. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

Resultaat na de training

  • Professionals hebben kennis en vaardigheden over beïnvloeding van gedragsproblemen bij kinderen en belangrijke opvoedingsstrategieën die de ontwikkeling van kinderen kunnen versterken.
  • Zij beschikken over strategieën voor het stimuleren van gedragsverandering bij kinderen en ouders.
  • Zij zijn in staat om ouders in groepsverband een vaardigheidstraining te kunnen geven.
  • Tot slot kennen zij de algemene principes op het gebied van groepsdynamiek en groepsprocessen.

Doelgroep

Professionals die de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband te organiseren en te begeleiden en zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm. Denk bijvoorbeeld aan professionals in de jeugdzorg of jeugd GGZ, ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers of psychologen.

Data

  • 12, 13 en 14 juni 2023 (pre--accreditatie 11 september; accreditatie 18 en 19 september 2023)

Data onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Locatie

Hilversum

Duur

3 dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 50 uur

Prijs

€ 2.195 p.p.

Inclusief toetsing, materiaal & BTW


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 4 Oudercursus Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Mireya Lit-Klumpers (Medewerker Trainingen): mireya.lit@triplep.net.