Zoeken

Positief Opvoeden, voor instellingen en gemeenten

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding. Deze website is voor instellingen en gemeenten die geïnteresseerd zijn om Triple P aan te bieden. U vindt hier de mogelijkheden voor advies bij de implementatie van Triple P en trainingen voor professionals.

Deze website is voor beroepskrachten, instellingen en overheden. Ben je een ouder en/of opvoeder, ga dan naar de Positief Opvoeden ouderwebsite.

Trainingsplanning open trainingen

Bekijk onze planning