Zoeken
Share share mail

Training Family Transitions

Beschrijving

De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en uitvoeren van de cursus Family Transitions: voor gescheiden ouders. De cursus voor ouders bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten, zo nodig gevolgd door de reguliere Triple P Oudercursus (kan zowel voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar als voor ouders van tieners). De cursus ondersteunt ouders die moeilijkheden hebben met de overgang van een twee-oudergezin naar een één-oudergezin. De cursus leert ouders vaardigheden om met hun emoties om te gaan, zodat kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. In vijf sessies leren ouders vooral dat zij hun ex-partner niet kunnen veranderen, maar dat ze wel zichzelf kunnen veranderen. Ouders krijgen hele praktische handvatten om ervoor te zorgen dat de communicatie met de andere ouder zo goed mogelijk verloopt, in het belang van de kinderen.

Doelgroep

Professionals die de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband te organiseren en te begeleiden en zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm, bijvoorbeeld professionals in de jeugdhulp of jeugd GGZ, (intensief) ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen, (intensieve) opvoedondersteuners, mediators of psychiaters.

Resultaat van de training

Na afloop van de training en aansluitende accreditatiebijeenkomst hebben deelnemers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
- monitoren van de persoonlijke aanpassing door ouders na een (echt)scheiding;
- vaardigheden om ouders te helpen omgaan met de veranderingen na een (echt)scheiding;
- het hanteren van conflicten;
- vaardigheden voor het stimuleren van gedragsverandering bij kinderen en ouders;
- vaardigheden om ouders te leren zelfstandig problemen op te lossen;
- vaardigheden voor het stimuleren van een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning;
- gebruik van hulpmiddelen voor consultaties (audio-visuele materialen en ouderwerkboeken). 

Data

  • Deze training wordt gepland bij voldoende animo.


  Locatie

  Hilversum

  Duur

  2 dagen, halve dag toetsing

  Studiebelasting: 32 uur

  Prijs

  € 1.755 p.p.

  Inclusief toetsing, materiaal & BTW


  Gewenste vooropleiding

  Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

  Aanmelden en meer informatie

  Meld u aan via dit formulier.

  Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Family Transitions.

  Meer informatie kunt u opvragen bij Mireya Lit-Klumpers (Medewerker Trainingen): mireya.lit@triplep.net.