Zoeken
Share share mail

Triple P in het kort

De naam 'Triple P' staat voor 'Positive Parenting Program' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

 

Triple P leert ouders:

  • Een positieve opvoedstijl
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Van lichte tot zware hulp

Het programma is toepasbaar in de hele keten van opvoedingsondersteuning, van kinderopvang, Centra voor Jeugd en Gezin, opvoedbureaus tot jeugdzorg. Triple P bestaat uit vijf onderdelen, variërend van algemene voorlichtingsavonden over positief opvoeden tot hulp bij ernstige opvoedproblemen. Voor ouders is het prettig als verschillende instellingen werken met hetzelfde programma en dezelfde basisideeën.

In meer dan 200 gemeenten

Het programma komt van oorsprong uit Australië. In 2004 werd het voor het eerst in Nederland gebruikt. Inmiddels wordt de opvoedmethode al in meer dan 200 gemeenten in Nederland aangeboden.

Klik hier voor een algemene factsheet over Triple P.