Zoeken
Share share mail

Training niveau 2: Lezingen

Beschrijving

De training 'Niveau 2 Seminars Triple P' richt zich op het bekwamen van professionals in het verzorgen van een lezingencyclus over positief opvoeden. De lezingen zijn bedoeld om grote groepen ouders van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar te informeren over de principes van positief opvoeden. De lezingen van het programma 0-12 jaar behandelen drie thema's: de kracht van positief opvoeden; opvoeden tot zelfvertrouwen en het bevorderen van de zelfredzaamheid bij kinderen.

Tijdens de training krijgen de deelnemers een introductie over het belang van positief opvoeden en meer specifiek het doel van de lezingen. De inhoud van de verschillende lezingen komt aan bod met aandacht voor de accentverschillen tussen de lezingen. Daarnaast wordt intensief geoefend met de uitvoering van onderdelen van de lezingen, een interactieve werkwijze met gebruik van praktische voorbeelden en kunnen inspelen op vragen uit het publiek.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn binnen de lokale opvoedingsondersteuning en die regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen. Per regio of gemeente zouden één of meer professionals zich op dit aanbod kunnen toeleggen. Denk bijvoorbeeld aan: gezondheidsvoorlichters, verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, orthopedagogen binnen de onderwijsbegeleidingsdienst, medewerkers Centra voor Jeugd en Gezin en intern begeleiders of leerkrachten.

Resultaat van de training

  • Professionals kunnen na deze training een serie lezingen voor ouders organiseren.
  • Ze hebben de kennis om drie thema's te presenteren.
  • Zij kunnen de basisprincipes van positief opvoeden benoemen en overbrengen.
  • Zij beschikken over de vaardigheden en competenties om groepsgerichte voorlichting te verzorgen.
  • Zij zijn in staat om de inhoud op een levendige en aantrekkelijke manier over te brengen.
  • Zij kunnen omgaan met een groepsproces en kunnen groepsdynamiek hanteren.
  • Tot slot kunnen zij adequaat om gaan met vragen van ouders.

Data

Deze training heeft plaatsgevonden in maart 2018 en staat vooralsnog niet gepland. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan Nicolette Grootveld


Locatie

Hilversum

Duur

Eén dag training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 20 uur

Prijs

Kosten voor de 1-daagse training bedragen € 905 p.p. inclusied BTW 

In combinatie met de introductietraining bedragen de kosten € 1.340 p.p. inclusief BTW (dit zijn de kosten voor in totaal twee trainingsdagen: 1 dag introductietraining en 1 dag training lezingen).  

Kosten zijn inclusief toetsing & materiaal, prijspeil 2019

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Training Triple P niveau 3 of 4. Voor professionals die nog geen Triple P training hebben afgerond, geeft een ééndaagse introductietraining toegang tot de Lezingen training.

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 2 Seminars Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.