Zoeken
Share share mail

Training niveau 4: Oudercursus Tiener

Beschrijving

De training 'Niveau 4 Oudercursus Tiener Triple P' biedt professionals een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband volgens de principes van Triple P, rond uiteenlopende gedragsproblemen van tieners (12-16 jaar). De vaardigheidstraining bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten en 3 wekelijkse telefonische consultaties voor gezinnen met kinderen tot 16 jaar. De training biedt professionals de kennis en vaardigheden voor de uitvoering van een gezinsinterventie in groepsverband, inclusief suggesties voor het begeleiden van een groepsproces. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

 

Specifiek voor de training die gericht is op professionals die werken met ouders van tieners is de informatie over de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast zijn de opvoedingsvaardigheden afgestemd op wat deze nieuwe ontwikkelingsfase van ouders en van hun tiener vraagt. Een belangrijk verschil zit bijvoorbeeld in de aandacht die in het tiener programma wordt besteed aan vaardigheden voor ouders in het leren omgaan met heftige emoties of uitbarstingen van pubers zoals verzet of boosheid. Dit is een van de aspecten in de opvoeding die ouders vaak moeilijk te hanteren vinden.

Resultaat na de training

  • Professionals hebben kennis en vaardigheden over beïnvloeding van gedragsproblemen bij tieners
  • Professionals hebben kennis van belangrijke opvoedingsstrategieën die de ontwikkeling van kinderen kunnen versterken.
  • Zij beschikken over strategieën voor het stimuleren van gedragsverandering bij tieners en ouders.
  • Zij zijn in staat om ouders in groepsverband een vaardigheidstraining te kunnen geven.
  • Tot slot kennen zij de algemene principes op het gebied van groepsdynamiek en groepsprocessen.

Doelgroep

Professionals die de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband te organiseren en te begeleiden en zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm. Denk bijvoorbeeld aan professionals in de jeugdzorg of jeugd GGZ, ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers of psychologen.


Data

  • Deze driedaagse training wordt gepland bij voldoende animo, alternatieve mogelijkheid is om eerst de Oudercursus 0-12 te volgen, gevolgd door 1 dag de aanvullende Tiener training. Voor prijzen en data zie de desbetreffende trainingen.

Onder voorbehoud voldoende deelnemers


Aanvullende Tiener training
: deze ééndaagse training is toegankelijk voor professionals die eerder de training niveau 4 Oudercursus 0 - 12 jaar hebben afgerond. De training vindt plaats op 12 november 2020, 11 maart en 25 juni 2021.  

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers


Locatie

Hilversum

Duur

3 dagen training, halve dag toetsing

Aanvullende Tiener training: 1 dag training, halve dag toetsing 
Studiebelasting: 50 uur

Prijs

Kosten voor de driedaagse training bedragen €2.175 p.p.

Kosten voor de ééndaagse training bedragen €1.090 p.p.

Kosten zijn inclusief toetsing, materiaal & BTW

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 4 Oudercursus Tiener Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Mireya Lit-Klumpers (Medewerker Trainingen), via mireya.lit@triplep.net.