Zoeken
Share share mail

PASS training voor intervisoren

Beschrijving

Het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van Triple P is een belangrijk aandachtspunt. Alleen bij een kwalitatief goede uitvoering kunnen positieve effecten van het programma worden gegarandeerd.  Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Passen getrainde professionals het programma ook toe?
  • Welke aspecten zijn daarvoor belangrijk, hoe kun je de uitvoering bevorderen?
  • Wordt het programma uitgevoerd zoals het is bedoeld?
  • Hoe kun je dat  stimuleren en bewaken?
  • Bereikt het programma de beoogde resultaten?

 

De ervaring leert dat professionals veel baat hebben bij regelmatige intervisie of casuistiekbesprekingen. In het ideale geval omvat dit een serie bijeenkomsten waarin de voortgang van clienten wordt besproken met andere professionals, evenals problemen of zorgen over de uitvoering van de sessies. Triple P adviseert dat professionals in het eerste jaar na een Triple P training minimaal vier keer intervisie krijgen vanuit de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.

PASS training voor intervisoren 

Het kan zinvol zijn om te starten met bijeenkomsten onder begeleiding van een intervisor. Om intervisiebijeenkomsten goed op te zetten en uit te voeren kunnen intervisoren een training volgen. 

 

Om intervisoren toe te rusten biedt de training kennis en achtergrondinformatie over intervisie, zelfregulatie en de organisatie van intervisiebijeenkomsten. Daarnaast richt de training zich op hoe de geleerde kennis in de praktijk toe te passen. Hierbij wordt geoefend met het begeleiden van intervisie en omgaan met weerstand.

Voor wie

De training is gericht op intervisoren binnen organisaties die Triple P als methodiek uitvoeren. De training richt zich op het begeleiden van intervisiebijeenkomsten op alle interventieniveaus van Triple P. 

Resultaat

  • Kennis van het belang en doel van Triple P Intervisie
  • Handvatten om intervisie te kunnen organiseren
  • Bewustwording van het effect van zelfregulatie
  • Vaardigheden voor het begeleiden van intervisie middels het PASS model
  • Vaardigheden voor het omgaan met weerstand

Opleidingseisen

Het is belangrijk dat deelnemers minimaal getraind en geaccrediteerd zijn op het niveau van Triple P dat beroepskrachten binnen de te begeleiden groepen uitvoeren. Verder hebben deelnemers bij voorkeur praktijkervaring in intervisie, begeleiding of coaching en daarnaast kennis en inzicht in het geven van consultatie of hulp aan ouders.

Data 

Deze training staat nog niet gepland. Heb je interesse? Laat het weten door middel van een mailtje aan Anne Bouw.  

Duur

Een dagdeel 

Prijs

€ 400,-

Aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.