Zoeken
Share share mail

Triple P methode

Triple P heeft vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.

3. Aansprekende discipline hanteren

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet.

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen

Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

17 opvoedvaardigheden

Deze vijf basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 opvoedvaardigheden die positief contact bevorderen, gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren, en ongewenst gedrag leren hanteren.

Praktische informatie

Informatie over de ontwikkeling van kinderen en het gedrag dat bij een bepaalde leeftijd hoort, krijgen ouders in de vorm van overzichtelijke 'tipsheets'. Deze gaan in op de oorzaak van bepaald gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt voorkomen en hoe je ermee kunt omgaan als het zich toch voordoet. Peuters kunnen bijvoorbeeld dwars zijn en niet willen luisteren. Dwars zijn hoort bij de ontwikkelingsfase, maar dit is geen excuus om het gedrag niet te corrigeren en ander gedrag aan te leren.

Meer informatie