Zoeken
Share share mail

Training niveau 4: Standaard Tiener

Beschrijving

De training 'Triple P Standaard Tiener' biedt professionals een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies rond uiteenlopende gedragsproblemen van tieners (12-16 jaar). De training richt zich op het uitvoeren van interventies met ouders. Hierbij staan de communicatie en interactie tussen ouders en kinderen centraal. De interventie aan ouders bestaat uit 8 tot 10 sessies van ± 60-90 minuten per keer voor gezinnen met kinderen van 12 tot 16 jaar. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

 

Specifiek voor de training die speciaal gericht is op professionals die met ouders van tieners werken is de informatie over de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn de opvoedvaardigheden voor ouders van tieners afgestemd op wat deze nieuwe ontwikkelingsfase van ouders en van hun tiener vraagt. Een belangrijk verschil zit bijvoorbeeld in de aandacht die in het tiener programma wordt besteed aan vaardigheden voor ouders in het leren omgaan met heftige emoties of uitbarstingen van pubers zoals verzet of boosheid. Dit is een van de aspecten in de opvoeding die ouders vaak moeilijk te hanteren vinden.

Doelgroep

Professionals die zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm. Denk bijvoorbeeld aan: professionals in de geïndiceerde jeugdzorg of jeugd GGZ, gespecialiseerde gezinsverzorgenden, ambulante gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers en (intensieve) opvoedondersteuners.

Resultaat na de training

  • Professionals hebben kennis en vaardigheden op het gebied van vroegtijdige onderkenning en beïnvloeding van gedragsproblemen bij tieners.
  • Professionals kunnen een inschatting maken van het functioneren van kind en gezin en over risico's en protectieve factoren die voorkomen binnen gezinnen.
  • Professionals kennen de basisprincipes van positief opvoeden en gedragsverandering.
  • Ze kunnen opvoedingsstrategieën bij een breed scala aan gedragsproblemen toepassen, zowel voor het stimuleren als voor het in stand houden van gedragsverandering.
  • Ze kunnen in het gezin factoren identificeren die een extra risico met zich meebrengen, nu en voor in de toekomst.

Data

Deze training staat vooralsnog niet gepland. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan Nicolette Grootveld

 

Locatie

Hilversum

Duur

3 dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 50 uur

Prijs

Kosten voor de driedaagse training bedragen € 2.135 p.p.

Kosten zijn inclusief toetsing, materiaal & BTW, prijspeil 2019


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Standaard Tiener.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.