Zoeken
Share share mail

Training niveau 4: Standaard Stepping Stones

Beschrijving

De training Triple P Standaard Stepping Stones biedt professionals een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies voor ouders van kinderen van 0 - 12 jaar met een lichamelijke of geestelijke beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, Downsyndroom, een stoornis binnen het autistisch spectrum, ADHD of een meervoudige beperking. De kinderen hebben gedragsproblemen of lopen het risico om gedragsproblemen te ontwikkelen. De training richt zich op het uitvoeren van interventies met ouders. Hierbij staan de communicatie en interactie tussen ouders en kinderen centraal. De interventie aan ouders bestaat uit 10 sessies van ± 60-90 minuten per keer. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

 

Stepping Stones beschrijft trainingsmethoden voor het opvoeden volgens de Triple P-principes en introduceert aanvullende strategieën uit de onderzoeksliteratuur over beperkingen.


NB Het programma is niet specifiek gericht op ouders die zelf een verstandelijke beperking of stoornis hebben.

Resultaat na de training

Na de training hebben professionals kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • De algemene uitgangspunten van Triple P Standaard Stepping Stones;
 • De basisprincipes van Positief Opvoeden en gedragsverandering;
 • Risico- en beschermende factoren die voorkomen binnen gezinnen;
 • De verschillende interventieniveaus van het Triple P model;
 • De inhoud, structuur en principes van een interventie op Niveau 4 van Standaard Stepping Stones;
 • Het uitvoeren van een beoordeling van het functioneren van kind en gezin;
 • Het participatiemodel bij  bespreken van de verzamelde informatie;
 • Het trainen van ouders  in positief opvoeden en vaardigheden om kindgedrag te hanteren;
 • Het hanteren van actieve vaardigheidstraining om het aanleren van nieuwe opvoedvaardigheden te vergemakkelijken.

Doelgroep

Professionals die zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm, gericht op ouders van kinderen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan: professionals binnen de gespecialiseerde geïndiceerde jeugdzorg of jeugd GGZ, gespecialiseerde gezinsverzorgenden, ambulante gezinsbegeleiders, medewerkers medisch kinderdagverblijven, maatschappelijk werkers en (intensieve) opvoedondersteuners.

Data

 • Eéndaagse training: Deze training wordt gepland bij voldoende animo.
 • Driedaagse training: Deze training wordt gepland bij voldoende animo.

Locatie

Hilversum

Duur

 • Voor professionals die eerder de training Triple P niveau 4 Standaard 0 - 12 jaar hebben afgerond:

1 dag training, accreditatiequiz

Studiebelasting: 32 uur 

 • Voor professionals zonder Triple P vooropleiding:

3 dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 50 uur


Prijs

 • Eéndaagse training: €1.195 p.p.
 • Driedaagse training: € 2.325 p.p.

Kosten zijn inclusief toetsing, materiaal & BTW


Gewenste vooropleiding

 • Voor de ééndaagse training: niveau 4 Standaard 0 - 12 jaar is eerder met succes afgerond
 • Voor de driedaagse training: hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Standaard Stepping Stones.

Meer informatie kunt u opvragen via info@familiesfoundation.net.