Zoeken
Share share mail

Training niveau 4: Standaard

Beschrijving

De training 'Triple P Standaard' biedt professionals een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies rond uiteenlopende gedragsproblemen van kinderen tot 12 jaar. De training richt zich op het uitvoeren van interventies met ouders. Hierbij staan de communicatie en interactie tussen ouders en kinderen centraal. De interventie aan ouders bestaat uit 8 tot 10 sessies van ± 60-90 minuten per keer voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

Doelgroep

Professionals die zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm. Denk bijvoorbeeld aan: professionals in de geïndiceerde jeugdzorg of jeugd GGZ, gespecialiseerde gezinsverzorgenden, ambulante gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers en (intensieve) opvoedondersteuners.

Resultaat na de training

  • Professionals hebben kennis en vaardigheden op het gebied van vroegtijdige onderkenning en beïnvloeding van gedragsproblemen bij kinderen.
  • Professionals kunnen een inschatting maken van het functioneren van kind en gezin en over risico's en protectieve factoren die voorkomen binnen gezinnen.
  • Professionals kennen de basisprincipes van positief opvoeden en gedragsverandering.
  • Ze kunnen opvoedingsstrategieën bij een breed scala aan gedragsproblemen toepassen, zowel voor het stimuleren als voor het in stand houden van gedragsverandering.
  • Ze kunnen in het gezin factoren identificeren die een extra risico met zich meebrengen, nu en voor in de toekomst.

Data

  • 3, 4 en 5 maart 2021 (accreditatiedata 22 en 23 april 2021)

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers

Locatie

Hilversum

Duur

3 dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 50 uur

Prijs

Kosten voor de driedaagse training bedragen € 2.180 p.p.

Kosten zijn inclusief toetsing, materiaal & BTW


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Standaard.

Meer informatie kunt u opvragen bij Mireya Lit-Klumpers (Medewerker Trainingen), via mireya.lit@triplep.net.