Zoeken
Share share mail

Feiten over Triple P

  • Triple P wordt al in meer dan 200 gemeenten in Nederland aangeboden.
  • In totaal zijn er in Nederland meer dan 11.000 professionals getraind in Triple P.
  • Onderzoek toonde aan dat ouders door Triple P meer 'positief opvoeden', waardoor gedragsproblemen bij kinderen verminderen.
  • Onderzoek toonde aan dat ouders die deelgenomen hadden aan Triple P meer tevreden zijn over hun eigen manier van opvoeden en zich competenter voelen.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt Triple P aan voor de preventie van psychosociale problemen bij kinderen.
  • In de JGZ-richtlijn opvoedingsondersteuning wordt aanbevolen alle JGZ medwerkers te trainen in Triple P.
  • Uit een kosten-batenanalyse van Actiz komt een positief resultaat van ruim 400 euro voor elk kind dat bereikt wordt met Triple P niveau 3.
  • Triple P is erkend door de Erkenningscommissie Interventies als 'theoretisch goed onderbouwd' en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
  • Triple P wordt uitgevoerd in 25 landen, van Amerika, Engeland, Canada, Mexico en Australië tot Iran, Singapore, Curaçao, Roemenie, Duitsland en natuurlijk Nederland.