Zoeken
Share share mail

Training niveau 2: Kort Adviesgesprek

Beschrijving

De training Niveau 2 Kort Adviesgesprek Triple P biedt deelnemers een goede basis voor het (uit)voeren van korte (spontane) adviesgesprekken aan ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar.  Met deze interventie houden professionals een kort adviesgesprek (15 tot 30 minuten) met gezinnen plus een follow-up bezoekje of telefoongesprek om het gedrag van het kind verder te bespreken indien nodig.

Doel van het aanbod voor ouders is om opvoedingsvragen bespreekbaar te maken en het hebben van opvoedvragen te normaliseren. Ouders hebben recht op goed onderbouwde en onderzochte informatie over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Indien ouders tijdig ondersteuning krijgen kan hiermee een escalatie van problemen worden voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om ouders te kunnen wijzen op andere vormen van hulp of steun, als kortdurende voorlichting niet voldoende is.

Doelgroep

De training is vooral bedoeld voor professionals die werken met een structuur van korte (spontane) adviesgesprekken met gezinnen die milde gedrags-/emotionele problemen met hun kinderen ervaren, die vrij recent ontstaan zijn, in basisvoorzieningen op lokaal niveau. Het gaat om professionals die regelmatig vragen van ouders krijgen over kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en de mogelijkheid hebben om daar een gesprek over aan te gaan. Dit kunnen zijn: pedagogisch medewerkers binnen voorzieningen voor kinderopvang, intern begeleiders, leerkrachten, oudercontactfunctionarissen (voorschool), voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC-ers). jeugdartsen, huisartsen, JGZ-medewerkers, gespecialiseerde gezinsverzorgenden, medewerkers van Centra- voor Jeugd en Gezin, pedagogisch medewerkers/leidsters in peuterspeelzalen.

Resultaat van de training

  • Vroegtijdige herkenning en effectief omgaan met gedragsproblemen van kinderen;
  • Basisprincipes van positief opvoeden en gedragsverandering;
  • Factoren die het gedrag van kinderen beïnvloeden;
  • Specifieke strategieën van positief opvoeden om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
  • Effectief opvoedadvies geven;
  • Herkennen van indicaties voor intensievere interventie en gepaste verwijsprocedures.

Data

  • 18 en 19 september 2024 (pre-accreditatie en accreditatie worden nog ingepland)

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers. 

Locatie

Hilversum

Duur

Twee dagen training, halve dag toetsing

Studiebelasting: 38 uur

Prijs

€ 1.615 p.p. inclusief BTW, materiaal & toetsing

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Niveau 2 Kort Adviesgesprek.

Meer informatie kunt u opvragen via info@familiesfoundation.net.