Zoeken
Share share mail

Training Triple P Lifestyle

Beschrijving

De training Triple P Lifestyle biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en uitvoeren van de interventie Triple P Lifestyle. Triple P Lifestyle wordt aangeboden in groepsverband en is gericht op ouders van kinderen met overgewicht of obesitas die informatie en praktische strategieën nodig hebben voor het omgaan met gewicht gerelateerd gedrag van hun kind. Het programma bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten (van 90 minuten) waarin kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden geoefend met betrekking tot voeding, beweging en positief opvoeden en 4 individuele telefonische consultaties (15 tot 30 minuten). De interventie is effectief gebleken voor kinderen van 5 tot 10 jaar, maar de strategieën zijn van toepassing voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar.

 

De training biedt deelnemers de kennis en vaardigheden voor de uitvoering van Triple P Lifestyle in de praktijk. Aan de hand van verschillende werkvormen en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen door middel van deze interventie. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

Resultaten na de training

Na afloop van de training en aansluitende accreditatiebijeenkomst hebben deelnemers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • Monitoren van de groei van kinderen (lengte, gewicht en BMI/Body Mass Index);
 • In kaart brengen van functioneren van kind en gezin;
 • Vaardigheden voor het stimuleren van gedragsverandering bij kinderen en ouders;
 • Vaardigheidstraining van ouders in groepsverband;
 • Algemene principes op het gebied van groepsdynamiek en groepsprocessen;
 • Het bieden van telefonische ondersteuning aan ouders; 
 • Identificeren van signalen voor verwijzing.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband te organiseren en te begeleiden en zich in hun werk bij voorkeur bezighouden met gezinsinterventies. Het heeft de voorkeur dat zij zowel kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen als gezondheidsbevordering / gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan: professionals in de jeugdhulp of jeugd GGZ, verpleegkundigen, ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, diëtisten, psychologen, (ortho)pedagogen en (intensieve) opvoedondersteuners.

Data

 • Deze training wordt gepland bij voldoende animo.


Locatie  

Hilversum

Duur

3 dagen training, halve dag toetsing

Studiebelasting: 50 uur

Prijs

€ 2.325 p.p.

Inclusief toetsing, materiaal & BTW

Gewenste vooropleiding

 • Hbo-opleiding met pedagogische achtergrond; 
 • Basiskennis op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van kinderen en gezonde leefstijl; 
 • Basisvaardigheden op het gebied van communicatie en gespreksvoering; 
 • Basisvaardigheden in het organiseren en begeleiden van groepen.

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Lifestyle.

Meer informatie kunt u opvragen via info@familiesfoundation.net.