Zoeken
Share share mail

Training niveau 3: Workshops Positief Opvoeden 0-12

Beschrijving

De training 'Workshops Positief Opvoeden 0-12 jaar' richt zich op het bekwamen van professionals tot het begeleiden van eenmalige 2 uur-durende groepsbijeenkomsten met ouders volgens de principes van Triple P. Doel van de training is dat professionals de vier beschikbare workshops kunnen aanbieden aan groepen van 8 tot 12 ouders. Ouders volgen de workshop die voor hen relevant is en kunnen er zo nodig meer volgen. Ouders leren hoe ze positief opvoeden kunnen gebruiken om kinderen te stimuleren vaardigheden en competenties te leren die ze nodig hebben om hun welbevinden en ontwikkeling te bevorderen.

 

De workshops van het programma 0 - 12 jaar behandelen vier thema's:

 • leren luisteren;
 • een goed slaappatroon ontwikkelen;
 • boodschappen doen met kinderen;
 • omgaan met ruzie en agressie.

Doelgroep

Professionals binnen de lokale opvoedingsondersteuning die ondersteunende contacten aangaan met ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Denk bijvoorbeeld aan: verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, (school)maatschappelijk werkers, medewerkers Centra voor Jeugd en Gezin, opvoedingsondersteuners in het jeugdwelzijnswerk, coördinatoren stimuleringsprogramma's en coördinatoren voor- en vroegschoolse educatie.

Resultaat na de training

 • Professionals kunnen na deze training vier workshops voor ouders organiseren.
 • Ze hebben de kennis om vier thema's te presenteren.
 • Zij beschikken over de vaardigheden en competenties om groepsgerichte voorlichting te verzorgen.
 • Zij kunnen een groepsproces en groepsdynamiek hanteren.
 • Tot slot kunnen zij adequaat om gaan met vragen van ouders.

Data

 • 17 april 2020 (accreditatie datum 5 juni 2020)

 • De ééndaagse trainingen zijn toegankelijk voor professionals die eerder een Triple P training op niveau 3 of 4 hebben gedaan. Heb je nog geen Triple P training gevolgd? Dan is er een ééndaagse introductietraining beschikbaar. Geldt dit voor jou? Stuur dan een mailtje aan Nicolette Grootveld.

Locatie

Hilversum

Duur

Eén dag training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 20 uur


Prijs

Kosten voor de 1-daagse training bedragen € 1.085 p.p. inclusief BTW 

In combinatie met de introductietraining bedragen de kosten € 1.520 p.p. inclusief BTW (dit zijn de kosten voor in totaal twee trainingsdagen: 1 dag Introductietraining en 1 dag training Workshops).  
Kosten zijn inclusief toetsing & materiaal, prijspeil 2019


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond.

Training Triple P niveau 3 of 4. Voor professionals die nog geen Triple P training hebben afgerond, geeft een ééndaagse introductietraining toegang tot de Workshops training. 

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Workshops Positief Opvoeden 0-12 jaar.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.