Zoeken
Share share mail

Training niveau 3: Eerstelijn

Beschrijving

De training Niveau 3 Eerstelijn Triple P richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten met ouders volgens de principes van Triple P. Doel van de training is dat professionals ouders in 3 tot 4 sessies kunnen begeleiden, waarbij op een gestructureerde en methodische wijze samen met ouders wordt gewerkt aan de aanpak van bepaalde opvoedingsproblemen. Het stimuleren van de zelfregulatie van ouders geldt daarbij als een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de training krijgen de deelnemers een introductie over de achtergronden van het Triple P-programma, informatie over de interventies en ze oefenen met de uitvoering daarvan.

Doelgroep

Professionals binnen het lokale aanbod aan opvoedingsondersteuning die ondersteunende contacten aangaan met ouders van kinderen tot 12 jaar. Bijvoorbeeld tijdens periodieke controles op het consultatiebureau of begeleiding via het schoolmaatschappelijk werk. Denk bijvoorbeeld aan: verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, medewerkers van opvoedbureaus of opvoedspreekuren, opvoedingsondersteuners in het jeugdwelzijnswerk, coördinatoren stimuleringsprogramma's en coördinatoren voor- en vroegschoolse educatie.

Resultaat na de training

  • Professionals kennen de basisprincipes van het Triple P programma en de interventies bij niveau 3.
  • Zij voelen zich voldoende toegerust om de interventies van dit niveau uit te voeren.

Data

  • 8 en 9 april 2024 (pre-accreditatie 16 mei; accreditatie 27 en 28 mei 2024)
  • 30 september en 1 oktober 2024 (pre-accreditatie 5 november, accreditatie 11 en 12 november 2024)

Data onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Locatie

Hilversum

Duur

Twee dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 38 uur

Prijs

€ 1.770 p.p. inclusief BTW, materiaal en toetsing


Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan via dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 3 Eerstelijn Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen via info@familiesfoundation.net.