Zoeken
Share share mail

Publiekscampagne

Positief Opvoeden, Triple P is de enige opvoedmethodiek ter wereld die aan een programma van opvoedondersteuning ook een publiekscampagne heeft gekoppeld. Deze campagne is gericht op álle ouders en opvoeders en doorbreekt het taboe op vragen om opvoedhulp.

Deze campagne wordt alleen ingezet als er in een organisatie of gemeente ook andere niveaus van Triple P worden aangeboden. In deze campagne worden mensen namelijk doorverwezen naar intensievere vormen van begeleiding als mensen daar behoefte aan hebben. Binnen Triple P wordt dit daarom het preventie- en toeleidingsprogramma (niveau 1) genoemd.

 

Het doel van de publiekscampagne is:

Het stellen van opvoedvragen destigmatiseren

  • Ouders bewust maken van het feit dat ze wél invloed hebben op het gedrag van hun kinderen;
  • Ouders laten inzien dat het normaal is om over opvoedproblemen te praten.

Informeren

  • Ouders uitleggen wat Positief Opvoeden, Triple P is (op elk niveau van opvoedvragen);
  • Oplossingen bieden en voorbeelden geven aan de hand van de vijf basisprincipes van Triple P;
  • Overtuigen dat Positief Opvoeden, Triple P werkt!

Toeleiden naar tips en hulp

  • Aangeven waar onder andere de lezingen en cursussen gehouden worden;
  • Korte tips geven aan ouders zonder problemen (preventie);
  • De mogelijkheid bieden om online vragen te stellen aan getrainde beroepskrachten.

Aanpak van voorlichtingscampagne

Per stad, regio of provincie wordt een plan van aanpak gemaakt om de plaatselijke doelstellingen te realiseren. De publiekscampagne is opgebouwd uit drie fasen die aansluiten bij hoe mensen informatie verwerken.

Fase 1: kennis en naamsbekendheid creëren

Het doel van fase 1 is het bereiken van alle ouders door middel van een voorlichtingscampagne. Via posters, folders en flyers, advertenties, persberichten, banners en de website wordt de hoofdboodschap 'Blijf positief!' overgebracht. Dit gebeurt onder andere aan de hand van herkenbare campagnebeelden met de vijf meest voorkomende opvoedproblemen.

BB_PO_Camp_01.jpg

Fase 2: positieve houding bewerkstelligen

Ouders krijgen via Tipkranten, de website, flyers en posters inzicht in wat Positief Opvoeden, Triple P is. De Tipkranten zijn interessant en leuk voor ouders. Ze zijn gebaseerd op de vijf basisprincipes van Triple P en gevalideerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

BB_PO_Camp_02.jpg

Fase 3: stimuleren om Positief Opvoeden, Triple P te gebruiken

De ouders en opvoeders willen nu actief aan de slag. Bij vragen over opvoeden worden ouders toegeleid naar de juiste lokale instantie, cursussen en lezingen. Posters en folders worden verspreid om het plaatselijke aanbod bekend te maken bij opvoeders. Ook kunnen ouders via een website online vragen stellen. Met korte artikelen in flyers krijgen ze tips.

BB_PO_Camp_03.jpg

Meer informatie

Een publiekscampagne in uw gemeente?

De publiekscampagne kan alleen worden ingezet als er in een organisatie of gemeente ook andere niveaus van Triple P worden aangeboden. Overweegt u om in uw gemeente of regio een publiekscampagne over Triple P te organiseren? En wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Liselotte Wentrup via liselotte.wentrup@triplep.net