Zoeken
Share share mail

Training niveau 3: Eerstelijn

Beschrijving

De training 'Niveau 3 Eerstelijn Triple P' richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten met ouders volgens de principes van Triple P. Doel van de training is dat professionals ouders in 3 tot 4 sessies kunnen begeleiden, waarbij op een gestructureerde en methodische wijze samen met ouders wordt gewerkt aan de aanpak van bepaalde opvoedingsproblemen. Het stimuleren van de zelfregulatie van ouders geldt daarbij als een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de training krijgen de deelnemers een introductie over de achtergronden van het Triple P-programma, informatie over de interventies en ze oefenen met de uitvoering daarvan.

Doelgroep

Professionals binnen het lokale aanbod aan opvoedingsondersteuning die ondersteunende contacten aangaan met ouders van kinderen tot 12 jaar. Bijvoorbeeld tijdens periodieke controles op het consultatiebureau of begeleiding via het schoolmaatschappelijk werk. Denk bijvoorbeeld aan: verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, medewerkers van opvoedbureaus of opvoedspreekuren, opvoedingsondersteuners in het jeugdwelzijnswerk, coördinatoren stimuleringsprogramma's en coördinatoren voor- en vroegschoolse educatie.

Resultaat na de training

  • Professionals kennen de basisprincipes van het Triple P programma en de interventies bij niveau 3.
  • Zij voelen zich voldoende toegerust om de interventies van dit niveau uit te voeren.

Data

  • 11 en 12 oktober 2018 (accreditatie data 29 en 30 november 2018) 
  • 12 en 13 februari 2019 (accreditatie data 27 en 28 maart 2019)
  • 6 en 7 juni 2019 (accreditatie data 12 en 13 september 2019) 

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers

Locatie

Hilversum

Duur

Twee dagen training, halve dag toetsing
Studiebelasting: 38 uur

Prijs

€ 1.585 p.p. inclusief toetsing, materiaal & BTW 

(dit is het tarief voor trainingen die plaatsvinden in 2018)

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Niveau 3 Eerstelijn Triple P.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.