Zoeken
Share share mail

Training Family Transitions

Beschrijving

De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband volgens de principes van Triple P, om ouders en kinderen te begeleiden bij (echt)scheidingsproblematiek. De training Triple P Family Transitions bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten, zo nodig gevolgd door de reguliere Triple P oudercursus (kan zowel voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar als voor ouders van tieners).
Doelstelling voor ouders van Family Transitions is het bevorderen van een positief overgangsproces en het hervinden van de balans na (echt)scheiding, door de competentie van ouders en de veerkracht van kinderen te versterken. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leren beroepskrachten om ouders succesvol te ondersteunen. Een belangrijk aspect hierbij is het bevorderen van de autonomie en zelfregulatie van ouders.

Doelgroep

Professionals die de capaciteiten en de mogelijkheden hebben om een vaardigheidstraining voor ouders in groepsverband te organiseren en te begeleiden en zich in hun werk bezighouden met gezinsinterventies in meer of minder intensieve vorm, bijvoorbeeld professionals in de jeugdhulp of jeugd GGZ, (intensief) ambulante gezinsbegeleiders, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen, (intensieve) opvoedondersteuners, mediators of psychiaters.

Resultaat van de training

Na afloop van de training en aansluitende accreditatiebijeenkomst hebben deelnemers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
- monitoren van de persoonlijke aanpassing door ouders na een (echt)scheiding;
- vaardigheden om ouders te helpen omgaan met de veranderingen na een (echt)scheiding;
- het hanteren van conflicten;
- vaardigheden voor het stimuleren van gedragsverandering bij kinderen en ouders;
- vaardigheden om ouders te leren zelfstandig problemen op te lossen;
- vaardigheden voor het stimuleren van een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning;
- gebruik van hulpmiddelen voor consultaties (audio-visuele materialen en ouderwerkboeken). 

Data

  • 31 mei en 1 juni 2018 (accreditatie data 20 en 21 september 2018)

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers

Locatie

Hilversum

Duur

2 dagen, halve dag toetsing

Studiebelasting: 32 uur

Prijs

€ 1.675 p.p. inclusief toetsing, materiaal & BTW 

Gewenste vooropleiding

Hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond

Training niveau 4 Oudercursus 

(Neem contact met ons op via nicolette@triplep.net indien je Niveau 4 standaard (0 - 12 jaar, Tieners of Stepping Stones) hebt afgerond en wilt deelnemen aan deze training).

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan middels dit formulier.

Lees ook het uitgebreide informatiedocument Triple P Family Transitions.

Meer informatie kunt u opvragen bij Nicolette Grootveld (trainingscoördinator Triple P), via nicolette@triplep.net.