Zoeken
Share share mail

Standaard & Oudercursus (niveau 4)

Standaard

Voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen, die meer intensieve hulp nodig hebben, is er ook een individueel ondersteuningstraject. De ondersteuning bestaat uit een uitgebreide training voor ouders in opvoedingsvaardigheden. Het gaat om acht tot tien individuele bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Ook is een zelfhulpprogramma mogelijk. De ondersteuning richt zich onder andere op meervoudige gedragsproblemen van het kind, zoals agressief gedrag, gedrags- en leerstoornissen. Er is ook ondersteuning specifiek voor ouders van tieners en voor ouder van kinderen met een beperking (Stepping Stones).

Oudercursus

Ondersteuning is er voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen, die meer intensieve hulp nodig hebben. De ondersteuning bestaat uit een uitgebreide training voor ouders in opvoedingsvaardigheden. Het gaat om vijf groepsbijeenkomsten van ongeveer twee uur (met telefonische consulten). De ondersteuning richt zich onder andere op meervoudige gedragsproblemen van het kind, zoals agressief gedrag, gedrags- en leerstoornissen. Er is ook een cursus specifiek voor ouders van tieners.

Onderzoek 

In 2008 en 2009 is een pilot uitgevoerd naar de groepscursus Triple P voor tieners. De cursus heeft significant positieve effecten op kindgedrag, opvoedingsvaardigheden en welzijn van ouders laten zien. Alle resultaten zijn terug te vinden in het eindrapport (Goossens & de Graaf, 2010).

De volgende trainingen leiden professionals hiertoe op: