Zoeken
Share share mail

Eerstelijn & Workshops (niveau 3)

Eerstelijn 

Gerichte adviezen worden gegeven aan ouders die specifieke zorgen hebben over gedrags- en ontwikkelingsproblemen van hun kind, waarbij meer coaching nodig is dan in de voorlichtingsgesprekken. Het aanbod bestaat uit individuele pedagogische advisering (ongeveer vier sessies van dertig minuten) en richt zich op problemen als woede-aanvallen van het kind, zeuren, ruzie en vechtpartijen met broers en zussen. Hetzelfde aanbod is er ook specifiek voor ouders van tieners.

Onderzoek

Tussen mei 2009 en september 2011 is een pilot uitgevoerd naar Eerstelijn Triple P voor ouders van tieners. Eerstelijn heeft in de pilot significant positieve effecten op kindgedrag, opvoedingsvaardigheden en middelengebruik laten zien. De resultaten zijn te lezen in het rapport van de pilot (de Graaf, Schulten & Verdurmen, 2011).

Workshops 

In een workshop of groepsbijeenkomst van twee uur leren ouders hoe ze positief opvoeden kunnen gebruiken om kinderen te stimuleren vaardigheden te leren die ze nodig hebben om hun welbevinden en ontwikkeling te bevorderen. Ouders volgen de workshop die voor hen relevant is en kunnen er zo nodig meer volgen.

 

De workshops van het programma 0 - 12 jaar behandelen de volgende thema's:

  • Leren luisteren
  • Een goed slaappatroon ontwikkelen
  • Boodschappen doen met kinderen
  • Omgaan met ruzie en agressie

 

De workshops van het programma Tieners behandelen de volgende thema's:

  • Ruzies in het gezin verminderen
  • Zelfredzaamheid stimuleren bij tieners
  • Omgaan met emoties van tieners
  • Tieners laten meewerken

Onderzoek

In 2013 heeft een masteronderzoek plaatsgevonden naar de workshop Tieners laten meewerken. De belangrijkste resultaten staan op een rij in de samenvatting (Jacobs, 2013).

De volgende trainingen leiden professionals hiertoe op: