Zoeken
Share share mail

Stepping Stones

Standaard Stepping Stones is gericht op ouders met een kind tot 12 jaar met een ontwikkelingsbeperking, downsyndroom, een autistische stoornis, PDD-NOS of ADHD en met (risico op) gedragsproblemen. 

 

De ondersteuning bestaat uit een uitgebreide training voor ouders in opvoedingsvaardigheden. Het gaat om acht tot tien individuele bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur.

Onderzoek

Van maart 2008 tot juli 2010 is in Nederland een pilot uitgevoerd naar Stepping Stones. Ouders die deelnamen aan Triple P Stepping Stones rapporteren een significante afname in probleemgedrag van kinderen, een significante toename van effectieve opvoedstrategieën en competenties, significante verbetering in het gezinsfunctioneren en een significante toename in hun welzijn. De resultaten zijn te lezen in het rapport Stepping Stones Triple P Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking (De Graaf & Speetjens, 2010).

De volgende training leidt professionals hiertoe op:

Stepping Stones heeft zoons met autisme geholpen

In Australië is het leven van twee moeders veranderd. Een van hen maakt zich niet langer zorgen over haar zoon's veiligheid. De ander zegt dat haar familie nu voor de eerste keer met het hele gezin uitstapjes kan maken. Ze hebben dit te danken aan Stepping Stones Triple P.