Zoeken
Share share mail

Plus (niveau 5)

Gezinsondersteuning is gericht op het bieden van hulp bij ernstige gedragsproblemen van het kind en disfunctioneren van het gezin. Het gaat om een intensieve individuele training voor het gezin (ongeveer elf sessies van een uur), gericht op gedragsproblemen van het kind in combinatie met problemen van de ouders, zoals relatieproblemen, stress en depressie.

De gezinsondersteuning heeft vier losse modules die kunnen worden afgestemd op de individuele behoeften van de gezinnen. De omvang van de hulp aan ouders kan variëren van 3 tot 12 sessies. De modules bouwen voort op wat ouders in de sessies van Standaard of Groepsgericht Triple P (niveau 4) hebben geleerd en bieden extra ondersteuning bij de toepassing van opvoedingsvaardigheden in moeilijke situaties. De vier modules zijn gericht op: extra oefening en feedback op de opvoedingsstrategieën; aanpassingsvaardigheden voor het leren omgaan met stress; partnersteun en vasthouden van bereikte veranderingen.

De volgende training leidt professionals hiertoe op: