Zoeken
Share share mail

Theoretische uitgangspunten

Het Triple P-programma is gebaseerd op zes theoretische uitgangspunten die breed erkend zijn:

Belang van maatschappelijke context

Als we het gedrag van kinderen willen veranderen, moet die gedragsverandering in een brede maatschappelijke context plaatsvinden. Informatie moet hiervoor voor een breed publiek toegankelijk zijn en algemeen geaccepteerd. Het eerste niveau van Triple P, de publiekscampagne, speelt daarbij een belangrijke rol.

De sociale leertheorie

De sociale leertheorie gaat ervan uit dat ouders en kinderen elkaar wederzijds beïnvloeden. Antisociaal gedrag van kinderen wordt volgens dit model voorspeld door dwingende en niet werkende opvoedpatronen. Door ouders te leren op een positievere manier met hun kinderen om te gaan, kan antisociaal gedrag tijdig worden omgebogen.

Theorieën over gedragsverandering

Kennis over de strategieën die gebruikt kunnen worden om gedrag te veranderen. Zo is bekend dat als kinderen opgroeien in een positieve, plezierige omgeving hun gedragsproblemen verminderen.

Ontwikkelingspsychologie van opvoeden

Het risico op het ontwikkelen van ernstige gedrags- en emotionele problemen vermindert als ouders hun dagelijkse contact met hun kind gebruiken om het kind taal, sociale vaardigheden, ontwikkelingsvaardigheden en probleemoplossende vaardigheden te leren in een ondersteunende omgeving. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling van het kind en het gedrag dat bij een bepaalde leeftijd hoort.

De sociale informatietheorie

Deze theorie benadrukt de belangrijke rol van gedachten (verwachtingen, opvattingen en ambities) die ouders hebben en de invloed daarvan op bijvoorbeeld hun besluitvaardigheid, zelfbekwaamheid en de bedoelingen van hun gedrag. In Triple P worden ouders aangemoedigd anders tegen het gedrag van kinderen en henzelf aan te kijken.

Ontwikkelingspsychopathologie

Kennis over de risico- en beschermende factoren voor de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Risicofactoren waarop Triple P zich richt zijn een inconsistente opvoedingsstijl, gebrekkige opvoedingsvaardigheden, relatieproblemen en opvoedstress.

Meer informatie

'Het fundament van Triple P: theoretische onderbouwing en onderzoek' (2007), P. Speetjens, I. de Graaf en G. Blokland.