Zoeken
Share share mail

Family Transitions

Family Transitions is een uitbreiding van het kernprogramma Triple P en is bedoeld voor vaders en moeders die recent zijn gescheiden en problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding. Bijvoorbeeld door conflicten met hun ex-partner, doordat ze lastig met de situatie om kunnen gaan en/of emotionele of gedragsproblemen van hun kind. Family Transitions kan zowel worden ingezet  voor ouders met kinderen van 0 – 12 jaar als voor ouders van tieners. Beide ouders kunnen deelnemen, maar ex-partners zitten nooit in dezelfde groep.

 

De cursus bestaat uit vijf sessies van anderhalf tot twee uur voor een groep van 10 tot 12 ouders. In deze sessies leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding: het hanteren van conflicten, omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen en het uitwisselen van tips voor een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning. Als ouders daar behoefte aan hebben, dan kan hierna de reguliere Triple P oudercursus (0 – 12 jaar of  tieners) worden ingezet. Waarin aandacht is voor opvoedvragen die tijdens de periode van scheiding een rol spelen en daar misschien ook wel mee samenhangen.

Onderzoek

Tussen 2012 en 2014 werd een pilotstudie uitgevoerd naar de ervaringen van professionals en ouders met Triple P Family Transitions. De resultaten van deze pilot zijn te lezen in de factsheet (de Jonge & Speetjens, 2014).  

De volgende training leidt professionals hiertoe op: