Zoeken
Share share mail

Onderzoek naar Triple P

Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van (één van de interventies van) Triple P, zowel in binnen- als buitenland. De meeste onderzoeken tonen aan dat Triple P zowel op korte als lange termijn effectief is in het versterken van competent ouderschap en het verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen.

Overzicht van al het onderzoek 

Alle onderzoek naar Triple P zijn te vinden op de website van het Parenting and Family Support Centre van de Universiteit van Queensland. 

Belangrijkste resultaten

Uit een Nederlandse analyse van twintig internationale onderzoeken blijkt dat ouders direct na afloop van Triple P, na 6 en 12 maanden, een afname in gedragsproblemen rapporteren en een verbetering van hun opvoedingsvaardigheden. Ouders hebben een positievere opvoedingsstijl, ouders zijn meer tevreden over de opvoeding en hebben meer zelfvertrouwen. Direct na de interventie is een kleine verbetering zichtbaar in geobserveerd ouder-kindgedrag. In de periode daarna (tot 12 maanden) neemt dit verder toe; ouders en kinderen gaan positiever met elkaar om. Hetzelfde blijkt uit een internationale meta-analyse uit 2014

Nederlands onderzoek Trimbos instituut

Het Trimbos instituut heeft de afgelopen 15 jaar veel onderzoek gedaan naar verschillende interventies van Triple P in Nederland. Het gaat zowel om effectonderzoek als om de procesevaluatie van nieuwe modules. Alle publicaties zijn te vinden in de webwinkel van het Trimbos instituut
Uit effectonderzoek van het Trimbos instituut blijkt dat Triple P niveau 4 in minder en kortere gesprekken dezelfde resultaten bereikt als gangbare zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek

Onderzoek andere onderzoeksinstituten

Ook andere onderzoeksinstituten hebben onderzoeken uitgevoerd naar verschillende interventies van Triple P. Zie hieronder een link naar bijbehorende publicaties. 

Onderzoek naar de toepasbaarheid van Triple P voor ouders met een niet-Westerse achtergrond: 

Implementatie onderzoek 

In 2016 heeft Triple P Nederland een enquête uitgezet onder alle getrainde professionals. Ruim 400 professionals vulden de enquête in en gaven hun mening over bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van het programma binnen hun organisatie of gemeente. De resultaten zijn samengevat in de factsheet 'Duurzame implementatie: resultaten van 10 jaar Triple P in Nederland'

Triple P monitor

Sinds 2017 is er een Triple P monitor beschikbaar voor het verzamelen en analyseren van voor- en nametingen. Deze monitor maakt het mogelijk om de behaalde resultaten in de praktijk in beeld te brengen. De monitor is kosteloos beschikbaar voor alle Triple P getrainde professionals. Daarnaast zijn de vragenlijsten van Triple P ook opgemomen in BergOp, een webbased programma van onderzoeksbureau Praktikon.