Zoeken
Share share mail

Publiekscampagne Positief Opvoeden (niveau 1)

Met mediacampagnes richt Triple P zich op alle ouders die geïnteresseerd zijn in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. De boodschap van de voorlichtingscampagnes luidt dat opvoeden een belangrijke taak is, dat het stellen van opvoedvragen normaal is, en dat het goed is om gebruik te maken van praktische tips over opvoeden.

Deze campagne wordt alleen ingezet als er in een organisatie of gemeente ook andere niveaus van Triple P worden aangeboden. In deze campagne worden mensen namelijk doorverwezen naar dit aanbod als mensen daar behoefte aan hebben. Binnen Triple P wordt dit daarom het preventie- en toeleidingsprogramma (niveau 1) genoemd.

 

Het doel van de publiekscampagne is:

Het stellen van opvoedvragen destigmatiseren

  • Ouders bewust maken van het feit dat ze wél invloed hebben op het gedrag van hun kinderen;
  • Ouders laten inzien dat het normaal is om over opvoedproblemen te praten.

BB_PO_Camp_01.jpg

Informeren

  • Ouders uitleggen wat Positief Opvoeden, Triple P is (op elk niveau van opvoedvragen);
  • Oplossingen bieden en voorbeelden geven aan de hand van de vijf basisprincipes van Triple P;
  • Overtuigen dat Positief Opvoeden, Triple P werkt!

BB_PO_Camp_02.jpg

Toeleiden naar tips en hulp

  • Aangeven waar onder andere de lezingen en cursussen gehouden worden;
  • Korte tips geven aan ouders zonder problemen (preventie);
  • De mogelijkheid bieden om online vragen te stellen aan getrainde beroepskrachten.

 BB_PO_Camp_03.jpg

Meer informatie (en contact), zie Publiekscampagne.