Zoeken
Share share mail

De voordelen van Triple P

Sterke inhoud

Triple P leert ouders veel praktische vaardigheden en het maakt ouders competenter. Ouders maken zelf hun eigen plan van aanpak en dat werkt in de praktijk heel goed. Triple P stimuleert ouders om te leren zelf problemen op te lossen en te leren omgaan met nieuwe opvoedsituaties.

Laagdrempelig

Triple P gaat ervan uit dat het stellen van opvoedvragen 'normaal' is. Als ouders in een vroeg stadium, bij alledaagse opvoedvragen, ondersteuning krijgen, dan kan dit grotere problemen voorkomen. Triple P vergroot de toegankelijkheid van voorzieningen en verlaagt de drempel om advies of hulp te zoeken.

Doorlopend aanbod voor ouders

Triple P bestaat uit verschillende modules, die te gebruiken zijn door verschillende instellingen, van kinderopvang, Centra voor Jeugd en Gezin, opvoedbureaus tot jeugdzorg. Triple P bestaat uit modules op vijf verschillende niveaus, variërend van algemene voorlichtingsavonden tot hulp bij ernstige opvoedproblemen. Voor ouders is het prettig als verschillende instellingen werken met hetzelfde programma en dezelfde basisideeën.

Bevordert samenwerking

Het programma kan worden toegepast in zowel algemene voorzieningen (kinderopvang, onderwijs en Centra voor Jeugd en Gezin) en in specialistische voorzieningen (jeugdzorg en jeugd-ggz). Dit leidt ertoe dat verschillende disciplines vanuit eenzelfde pedagogische visie werken. Deze ketenaanpak bevordert de samenwerking tussen lokale en regionale jeugdzorg en geeft het programma een meerwaarde.

Onderzoek toont aan dat Triple P werkt

Onderzoek heeft aangetoond dat Triple P effectief is bij verschillende doelgroepen. Triple P heeft een degelijke wetenschappelijk onderbouwing waarbij het effect van de verschillende modules voortdurend wordt gemeten. Professionals vinden het prettig om te werken met een programma waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het werkt.

Kwaliteit van programma

Alle interventies zijn goed beschreven en geprotocolleerd. Er is sprake van een goed ontwikkeld traject van training, accreditatie en intervisie voor professionals. Het kwaliteitstraject van Triple P zorgt voor een borging van de kwaliteit van de uitvoering.

 

In onderstaand filmpje geeft Robert Erven aan wat de voordelen zijn van het werken met Triple P.

Professional Robert Erven aan het woord

Ambulant hulpverlener Robert Erven werkt sinds 2010 met Triple P. Hij vertelt over zijn ervaringen met de uitvoering van het programma en de voordelen van Triple P voor ouders. Het kan een bezoek aan de supermarkt weer leuk maken!