Zoeken
Share share mail

Voor welke organisaties?

Het opvoedprogramma Triple P wordt door verschillende partijen afgenomen: van organisaties voor jeugdhulp, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en regio's tot provincies.

Triple P blijkt een geschikt programma te zijn om opvoedingsondersteuning in de lokale Centra voor Jeugd en Gezin aan te bieden. Daarnaast kan Triple P worden toegepast in instellingen voor jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jeugdhulp, opvoedingsondersteuning, gespecialiseerde gezinsverzorging, jeugd-ggz, speciaal onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk, en regionale MEE-voorzieningen voor ouders en kinderen met beperkingen. Sinds de transitie wordt Triple P ook ingezet door jeugd- en/of wijkteams.

 

Omdat Triple P vijf verschillende niveaus heeft (van preventie tot zware hulp), zijn er verschillen in de uitvoerders per niveau van Triple P.

 

BB_Tabel_Website_NL-NL_02_v6.png