Zoeken
Share share mail

Triple P en de Transitie Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Jeugdwet. Naast de organisatorische verandering, is de nieuwe jeugdwet ook gericht op inhoudelijk veranderingen. Zo is de transformatie er op gericht de inzet van gespecialiseerde, kostbare zorg te verminderen en meer in te zetten op preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp, samenwerking tussen professionals en (mede)opvoeders en gebruik maken van de eigen kracht van ouders, gezinnen en hun sociale (opvoed)netwerken. Triple P sluit naadloos aan bij deze uitgangspunten en kan gemeenten daarom helpen bij het invullen van hun nieuwe taak. In steeds meer jeugd- en/of wijkteams wordt dan ook gebruik gemaakt van de methodiek.

Klik hier voor de factsheet over het belang van preventieve opvoedingsondersteuning. 

 

De meerwaarde van Triple P?

  • Triple P is een opvoedprogramma met verschillende modules. Deze modules verschillen in intensiteit of doelgroep. Ouders bepalen zelf welke module van Triple P zij willen volgen en welke vorm het beste aansluit. 
  • Binnen de interventie wordt telkens gekeken naar maatwerk; ouders bepalen zelf aan welke doelen zij willen werken, ze kiezen zelf de strategieën die bij hen, hun gezin en hun doelen passen en er wordt steeds aansluiting gezocht bij de behoeften en mogelijkheden van de ouder en de al aanwezige competenties.
  • Een Triple P-professional is een opvoedcoach en trainer van opvoedvaardigheden. De ouder is degene die de verandering in het gezin teweeg brengt. Op deze manier wordt de eigen kracht van ouders versterkt en het eigenaarschap rondom opvoeden bekrachtigd.
  • De Triple P methode kent een doorgaande lijn, van preventieve hulp naar zorg. Iedereen spreekt dezelfde taal op het moment dat ze getraind zijn in Triple P en ouders krijgen eenduidige adviezen, tips en interventies aangeboden. 
  • Professionals die met Triple P werken, vinden houvast in de gestructureerde opbouw en gedetailleerde beschrijvingen, waarbij elke interventie een vergelijkbare structuur kent.
  • Triple P is een theoretisch en wetenschappelijk goed onderbouwd programma met goede resultaten.

 

Praktijkvoorbeelden Triple P en de Transitie Jeugd

Triple P in de gemeente Schijndel  

Bekijk onderstaande video over de meerwaarde van Triple P voor de transitie.

 

Wethouder Peter Roozendaal aan het woord

Wethouder Peter Roozendaal van de gemeente Schijndel vertelt over de implementatie van Triple P binnen zijn gemeente en de meerwaarde van het programma op gemeentelijk niveau. Hij geeft aan dat Triple P goed aansluit op de transitie van de jeugdzorg.