Zoeken
Share share mail

Nieuws

10 februari 2022

Overdracht Moeders Informeren Moeders


Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de methodiek Moeders Informeren Moeders (MIM) per 1 januari overgedragen aan Stichting Families Foundation. Met de overname verwacht Families Foundation deze toegankelijke, cultuursensitieve methodiek meer onder de aandacht te brengen, om zo jonge ouders preventief te ondersteunen.


Het NJi heeft besloten om bepaalde trainingen en programma’s niet meer zelf te verzorgen, omdat het uitvoeren hiervan niet meer past bij de rol van het NJi als onafhankelijk en publiek kennisinstituut. Dit heeft ook betrekking op Moeders Informeren Moeders.

De Stichting Families Foundation heeft als missie om effectieve programma’s rond opvoeden en ouderschap te ondersteunen en te stimuleren. In Nederland en waar mogelijk ook internationaal. Families Foundation zal de samenwerking met de huidige partners voortzetten en innovatie stimuleren.


In goede handen

'We zijn blij dat Moeders Informeren Moeders is overgenomen door Families Foundation,’ zegt Rutger Hageraats, directielid van het NJi. ‘Het NJi heeft er vertrouwen in dat de methodiek bij Families Foundation in goede handen is, zowel inhoudelijk als zakelijk. De stichting heeft veel ervaring met de implementatie en uitvoering van opvoedprogramma’s in Nederland. Ook is ze bekend met het jeugdveld en de professionals die er werkzaam zijn. Families Foundation ziet de meerwaarde en de kansen in van dit mooie preventieve en laagdrempelige programma. Ze staat voor de waarborging van de continuïteit en de kwaliteit van Moeders Informeren Moeders.'


Over Moeders Informeren Moeders

Moeders Informeren Moeders is een methodiek die aansluit bij de belevingswereld van moeders. Ervaren moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders. Het versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders en geeft hun kinderen een kansrijke start.


Over Stichting Families Foundation

De Stichting Families Foundation is de thuisbasis van Triple P: Positief Opvoeden. Triple P is een programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Het richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders.


Kijk voor meer informatie op www.moedersinformerenmoeders.nl.