Zoeken

De voordelen van Triple P

Bekijk alle video\'s

Onderzoek en ervaringen uit de praktijk geven inzicht in de voordelen van het Triple P programma.

Projectleider Caroline Rutgers aan het woord

Caroline Rutgers, projectleider Triple P, vertelt over de implementatie van Triple P in de Bommelerwaard. Triple P is hier breed geïmplementeerd en voordeel hiervan is dat verschillende disciplines dezelfde taal spreken.

Wethouder Peter Roozendaal aan het woord

Wethouder Peter Roozendaal van de gemeente Schijndel vertelt over de implementatie van Triple P binnen zijn gemeente en de meerwaarde van het programma op gemeentelijk niveau. Hij geeft aan dat Triple P goed aansluit op de transitie van de jeugdzorg.

Professional Robert Erven aan het woord

Ambulant hulpverlener Robert Erven werkt sinds 2010 met Triple P. Hij vertelt over zijn ervaringen met de uitvoering van het programma en de voordelen van Triple P voor ouders. Het kan een bezoek aan de supermarkt weer leuk maken!

Projectleider Caroline Rutgers aan het woord

Caroline Rutgers, projectleider Triple P, vertelt over de implementatie van Triple P in de Bommelerwaard. Triple P is hier breed geïmplementeerd en voordeel hiervan is dat verschillende disciplines dezelfde taal spreken.

Ouder Hanneke van Lieshout aan het woord

Hanneke van Lieshout is moeder van Ruben, Aafke en Maurice en nam samen met haar partner deel aan de oudercursus van Triple P. Hanneke vertelt over haar ervaringen met de cursus en wat het haar gezin heeft opgeleverd.

Professional Karin Lobbezoo aan het woord

Ambulant hulpverlener Karin Lobbezoo vertelt over één van de moeders die recent heeft deelgenomen aan een oudercursus van Triple P. Door de cursus leerde ze goed voor zichzelf te zorgen, waardoor ze een betere en leukere moeder kan zijn voor haar dochter.

Evidence based – Onderzoeken in de VS inspireren andere onderzoeken

Een populatie onderzoek in South Carolina liet een groot effect zien van Triple P op kindermisbruik en de kosten voor pleegzorg. Andere regio’s binnen de Verenigde Staten hebben dit opgepikt en monitoren Triple P nu als een cross-cultureel en een kosteneffectief opvoedingsondersteuningsprogramma.