Zoeken
Share share mail

Trainingen

Alle professionals die Triple P in Nederland in de praktijk willen toepassen, kunnen alleen certificering behalen door training(en) te volgen via Triple P Nederland. De trainingen zijn intensief: een training duurt één tot drie dagen, afhankelijk van het niveau waarvoor de training opleidt. De trainingen richten zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaald niveau van Triple P (lees meer over de vijf niveaus van Triple P).

Trainingen per niveau

Het Triple P programma bestaat in Nederland op dit moment uit een programma voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en een tienerprogramma voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar. Indien al een niveau van Triple P is afgerond, kan in een aantal gevallen een verkorte training worden gevolgd.

 

  • De training op niveau 2: Triple P Kort Adviesgesprek geeft inzicht in de basisprincipes voor opvoedingsondersteuning.
  • De trainingen op niveau 2: Triple P Lezingen en Triple P Lezingen Tiener richten zich op het uitvoeren van lezingen of seminars over positief opvoeden.
  • De trainingen op niveau 3: Triple P Eerstelijn, Triple P Eerstelijn Tiener en Triple P Workshops Positief Opvoeden zijn geschikt voor professionals in de lokale opvoedingsondersteuning.
  • De trainingen op niveau 4: Triple P Standaard, Triple P Standaard Tiener, Triple P Oudercursus en Triple P Oudercursus Tiener zijn gericht op een intensieve interventie voor professionals in de jeugdzorg.
  • De training op niveau 5: Triple P Plus is gericht op opvoedingssituaties waarbij gedragsproblemen van kinderen samenhangen met overige gezinsproblemen.

Triple P voor specifieke doelgroepen

 

Twijfelt u over welke training het meest geschikt is voor u? Bekijk de beslisboom met het aanbod voor ouders van jonge kinderen of het aanbod voor ouders van tieners. Of contact op met Marion van Bommel, implementatie adviseur, via marion@triplep.net.

Toetsing

Na iedere training toetsen we of professionals de belangrijkste onderdelen van de methodiek beheersen. Professionals die een training volgen en hun toets (accreditatie) halen, zijn daarna gecertificeerd om dat niveau van het Triple P-programma uit te voeren.

Incompany en open trainingen

We bieden als Triple P Nederland zowel incompany trainingen Triple P als open trainingen aan. Incompany trainingen worden ingekocht door een regio, instelling of gemeente en worden op locatie aangeboden. Open trainingen zijn toegankelijk voor losse deelnemers en vinden vanaf februari 2016 altijd plaats in Hilversum. 

Gecertificeerde trainers

De trainingen worden gegeven door gecertificeerde Triple P trainers. Zij zijn verbonden aan het Triple P Nederland – de enige organisatie in Nederland die professionals opleidt in het gebruik van Triple P - en opgeleid door Professor Matthew R. Sanders (programmaontwikkelaar van Triple P) en Alan Ralph (hoofd trainingen) van de Universiteit van Queensland/Triple P International.

Deskundigheidsbevordering

Getrainde Triple P professionals krijgen toegang tot het besloten deel van zowel de Nederlandse als de Australische Triple P website. Op die websites krijgen zij toegang tot de werkmaterialen en kunnen zij via het forum contact leggen met andere getrainde Triple P professionals. Ook zijn er verschillende Workshops beschikbaar voor getrainde professionals en kunnen zij een training training intervisie volgen.