Zoeken
Share share mail

Workshopronde 2

13.45 - 15.00 uur

Keuze uit vier workshops:

2.A. Triple P en culturele diversiteit

Het wordt gelukkig steeds normaler om hulp te vragen bij de opvoeding. Taal of cultuur kunnen daarbij echter een drempel zijn. Want wat doe je als ouders een andere taal spreken dan jij? Wat is de rol van religie? Welke vragen roept het opvoeden in 2 culturen op en wat betekent dat voor de ondersteuning van ouders? En hoe bereik je ouders met verschillende culturele achtergronden? In deze workshop vertellen Najat Toub en Leonie Reumers van Stichting Omnia Jeugdzorg hoe zij dit aanpakken. Omnia heeft een meertalig en multicultureel aanbod. Professionals uit diverse bevolkingsgroepen uit de samenleving geven Triple P cursussen in het Turks, Somalisch, Arabisch, Spaans, Engels en natuurlijk Nederlands. Ook deelt Cecile Winkelman (van de Amsterdamse Ouder- en Kindteams en adviseur voor de implementatie van Triple P in Afrika) de uitkomsten van jarenlang onderzoek naar dit thema binnen projecten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving en de Kenniswerkplaat Tienplus.  

2.B. Triple P in de jeugd- en wijkteams: Peel en Maas als voorbeeld

In veel gemeentes zijn sinds de Transitie Jeugdzorg van 1 januari 2015 lokale wijk/jeugdteams opgericht. Iedere gemeente geeft een eigen invulling aan de inhoud en organisatie van deze teams. De gemeente Peel en Maas vindt het heel belangrijk dat de hulp rondom het gezin georganiseerd wordt en het gezin staat hierbij centraal. Vanaf het moment dat een ouder zich aanmeldt voor hulp of ondersteuning krijgen ze 1 gezinscoach die hen het hele traject begeleid. Als er aanvullende expertise nodig is, gaat de gezinscoach samen met het gezin naar bijvoorbeeld een psycholoog of roept de hulp in van een psychiatrisch verpleegkundige. Ook is er een speciaal project opgezet waarbij huisartsen direct de gezinscoaches betrekken bij zorgen over een kind of gezin. De gezinscoaches hebben dan het mandaat om de noodzakelijke hulp en ondersteuning in te zetten. In de gemeente Peel en Maas is met veel inhoudelijke visie een heel mooi ondersteuningssysteem voor gezinnen neergezet, Triple P maakt hier integraal onderdeel van uit. In deze workshop neemt Han Goes van de gemeente Peel en Maas je mee in hoe zij bezig zijn systemen te transformeren naar de kracht van professionals. De professional is de basis van de transitie/ transformatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Deze visie heeft erin geresulteerd dat ze in Peel en Maas in een ver gevorderd stadium zijn van indicatieloos werken, geen berichtenverkeer maar slecht 6 codes, en hebben ze professionals gemobiliseerd die vanuit toegevoegde waarde, los van instituten hun bijdrage leveren aan de vragen die gezinnen stellen aan de gemeente. 

2.C. De inzet van Triple P bij ouders met een lichtverstandelijke beperking

Een van de meest gestelde vragen is of Triple P ook geschikt is voor ouders met een lichtverstandelijke beperking. Er is een aparte module beschikbaar voor ouders van kinderen met een beperking, maar niet voor ouders met een beperking. De ervaring leert dat ouders met een LVB veel kunnen hebben aan de inzet van het programma. Hiervoor zijn wel aanpassingen nodig. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de inzet van Triple P voor deze ouders? Hoe zorg je ervoor dat ouders de transfer kunnen maken naar de thuissituatie? Geef je ouders een werkboek of niet? En wat doe je met de vragenlijsten? Ook de inzet van het programma binnen multiprobleemgezinnen vraagt om een flexibele inzet van het programma. In deze workshop vertellen Anneke Coert van Unik en Claudia Janssen van Cordaan meer over haar ervaringen met beide doelgroepen.  

2.D. Triple P is maatwerk

In deze workshop wordt het thema van het congres verder uitgewerkt. Want hoe vaak heb jij een standaard Triple P interventie gegeven? Wij denken niet dat een standaard Triple P interventie bestaat, bij iedere ouder ziet de interventie er weer anders uit. Want, ondanks dat het een geprotocolleerd programma is, blijft het natuurlijk maatwerk. Maar wanneer weet je nou of je de interventie uitvoert zoals deze bedoeld is? Wat zijn de essentiële onderdelen van een Triple P interventie? In deze workshop krijg je daar antwoorden op en is er ruimte om ervaringen met flexibele toepassing met elkaar uit te wisselen.