Zoeken
Share share mail

Workshopronde 1

11.30 - 12.45 uur


Keuze uit vier workshops:

1.A. Triple P binnen de jeugdgezondheidszorg

In tweederde van de Nederlandse JGZ organisaties werken jeugdverpleegkundigen en soms ook jeugdartsen met niveau 2 en 3 van Triple P. In deze workshop vertellen jeugdverpleegkundigen van verschillende organisaties wat hun ervaringen zijn. Ze vertellen over hoe ze Triple P inpassen tijdens hun consulten en tijdens de huisbezoeken op indicatie. Hoe een Triple P interventie meer is dan alleen het uitdelen van een tipsheet. En hoe je ook Triple P doet, zonder dat je een tipsheet uitdeelt. In deze workshop ga je met elkaar in gesprek over wat de kern van Triple P is en hoe je ouders zo goed en efficiënt mogelijk kan helpen binnen de beperkte tijd die je hebt binnen de JGZ. 

1.B. Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Jaarlijks maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen de scheiding van hun ouders mee. Om ouders te ondersteunen bij de overgang van een twee-oudergezin naar een één-oudergezin is er binnen Triple P een specifieke interventie beschikbaar: Family Transitions. Deze cursus wordt onder andere aangeboden door Stichting Omnia Jeugdzorg. In deze workshop vertelt Leonie Reumers wat haar ervaringen zijn met de inzet van de cursus. Ouders die in scheiding liggen hebben veel aan hun hoofd, hebben zij wel tijd om mee te doen aan een cursus? Kunnen alle gescheiden ouders meedoen? Hoe heterogeen mag de groep zijn om iedere deelnemer te kunnen bedienen? Waarom nemen ex-partners niet deel aan dezelfde cursus? En wat levert het ouders op?

1.C. Triple P in de jeugd- en wijkteams: Nissewaard als voorbeeld

Sinds de Transitie Jeugdzorg van 1 januari 2015 is er veel veranderd in het jeugdstelsel. In veel gemeentes zijn jeugd- of wijkteams in het leven geroepen om opvoedingsondersteuning en jeugdhulp bereikbaar en snel beschikbaar te maken voor inwoners. In Nissewaard kunnen ouders met een vraag over opvoeden en opgroeien aankloppen bij de jeugdondersteuningsteams (JOTs). Welke tools heb je als professional nodig bij de ondersteuning van gezinnen? In Nissewaard is gekozen voor de inzet van Triple P. In de JOTs hebben ze ook te maken met  multiprobleemgezinnen, in deze workshop vertellen de jeugd- en gezinscoaches hoe ze Triple P bij deze multiprobleemgezinnen toepassen. Wanneer kies je ervoor om Triple P in te zetten? En wanneer niet? En lukt het je om niveau 4 uit te voeren in de tien sessies die daarvoor staan?

1.D. Tiener Triple P in de spotlights - ENGELSTALIGE workshop 

Er zijn binnen Triple P aparte interventies beschikbaar voor ouders van tieners. Net als bij de interventies voor ouders van jonge kinderen, staan hierin 17 opvoedvaardigheden centraal. In deze workshop worden deze opvoedvaardigheden uitgebreid besproken. Ook is er aandacht voor de uitdagingen waar ouders van tieners voor staan in de huidige digitale tijd. Bovendien zijn alle tipsheets voor ouders van tieners grondig herzien, de belangrijkste wijzigingen worden in de workshop doorgenomen. De workshop wordt gegeven door Alan Ralph, de ontwikkelaar van Tiener Triple P. Grijp dus je kans om hem te ontmoeten en al je vragen over de ondersteuning aan ouders van tieners aan hem te stellen. Deze workshop is zowel interessant voor mensen die in Tiener Triple P zijn getraind als mensen die daar niet in getraind zijn.