Zoeken
Share share mail

Nieuws

10 juli 2018

Handreiking Triple P Tieners beschikbaar:Tiener Oudercursus effectief & tips voor de praktijk

Tussen 2013 en 2017 is er in Amsterdam onderzoek gedaan naar de Tiener Oudercursus. Het was een samenwerking tussen het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool Inholland, het Trimbos Instituut, de gemeente Amsterdam en verschillende uitvoerende praktijkinstellingen in de regio Amsterdam. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: 1) een effectonderzoek en 2) een kwalitatief deel waarin werd gekeken naar de uitvoering in de praktijk, ervaringen van ouders en professionals.

Eén van de producten van dit onderzoek is de handreiking 'Aan het werk met Triple P Tieners'. In de handreiking:

  • Worden de reultaten van het effectonderzoek samengevat
  • Geven professionals tips voor het bereiken van ouders van tieners
  • Vertellen professionals over wat er werkt in de Tiener Oudercursus
  • Is te lezen wat ouders leerzaam vonden aan de Tiener Oudercursus
  • Wordt beschreven wat belangrijk is voor de goede uitvoering van de oudercursus
  • Is ook aandacht voor hoe je goed kunt aansluiten bij ouders met verschillende etnisch-culturele achtergronden 

Naast de handreiking is er inmiddels een artikel verschenen over waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedingsondersteuning. Dit artikel is te downloaden op de publicatiepagina van de handreiking (zie hierboven). In de loop van 2018 zullen er op deze pagina nog vier artikelen verschijnen: twee artikelen over Triple P in de praktijk, een artikel over de effecten van het programma en en een artikel over programma-integriteit.