Zoeken
Share share mail

Nieuws

07 december 2017

Triple P Oudercursus voor pleegouders

De Triple P Oudercursus wordt binnen de Rading sinds 2013 aangeboden aan pleegouders. Inmiddels hebben in totaal 140 pleegouders deelgenomen. Wat levert de inzet van de oudercursus op? Wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen? Om dit te achterhalen heeft een groepje studenten interviews gehouden met pleegzorgbegeleiders die de cursus uitvoeren en pleegouders die hebben deelgenomen. Conclusie: pleegouders en professionals zijn over het algemeen positief.

Pleegzorgbegeleiders (n = 4) vinden de opbouw van de cursus goed en duidelijk en zien dat het pleegouders echt verder kan helpen. Zij geven aan dat de cursus ervoor zorgt dat pleegouders even afstand kunnen nemen van hun gezinssituatie en daardoor inzicht krijgen in patronen die gedragsproblemen in stand houden. Pleegouders gaan weer terug naar de basis en leren concrete opvoedvaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld dat het belangrijk is om realistische verwachtingen te hebben van je pleegkind, ze stellen hun eigen doelen en schaven deze zo nodig bij.

De geïnterviewde pleegouders (n = 8) vinden de cursus leuk, gezellig, interessant en afwisselend. De materialen, rollenspellen en filmpjes zijn ondersteunend en ze zijn enthousiast over het lotgenotencontact. Ze hebben allemaal iets waardevols uit de training gehaald. Zo geven de meeste pleegouders aan dat ze zelfverzekerder zijn in de opvoeding en zich bewust zijn geworden van de invloed van hun eigen gedrag op dat van hun pleegkind. Ze zijn blij met de concrete vaardigheden die ervoor zorgen dat ze beter weten hoe ze om moeten gegaan met specifieke situaties in het gezin. Pleegouders geven aan nog veel van de vaardigheden toe te passen in de praktijk, waaronder: goed zorgen voor jezelf (bijvoorbeeld door vaker oppas te regelen), verwachtingen concreet maken en uitspreken, werken met het gedragsschema, regels opstellen, gezinsbesprekingen houden en meer complimentjes geven. Er zijn ook pleegouders die aangeven dat ze niet echt iets nieuws hebben geleerd, maar zij vonden het wel fijn dat hun opvoedvaardigheden werden opgefrist.

 

Er zijn ook aandachtspunten. Zowel de trainers als pleegouders geven aan dat er in de cursus onvoldoende aandacht is voor specifieke problemen van pleegkinderen zoals hechtingsproblematiek en trauma’s. Er zou een sessie moeten worden toegevoegd aan de cursus die hier op ingaat. Daarnaast is de implementatie van Triple P binnen de Rading een aandachtspunt. Niet alle pleegzorgbegeleiders die pleegouders verwijzen zijn goed genoeg op de hoogte van de inhoud van de cursus, waardoor pleegouders soms verkeerde verwachtingen hebben bij start. Daarnaast besteden pleegzorgbegeleiders, na afloop van de cursus, onvoldoende aandacht in hun individuele begeleiding aan pleegouders om de geleerde vaardigheden vast te houden. Een groep pleegzorgbegeleiders is getraind op niveau 3 van Triple P, dus zijn op de hoogte van de inhoud. Tot slot is het levend houden van Triple P binnen de Rading ook een aandachtspunt. Het vraagt om een voortdurende investering van de trainers om Triple P bij de pleegzorgbegeleiders op hun netvlies te houden zodat zij pleegouders met opvoedproblemen tijdig op cursus attenderen.

 

Meer lezen over het onderzoek? Lees dan het hele onderzoek met de titel “Triple P brengt mensen terug naar de basis!”