Zoeken
Share share mail

Nieuws

07 december 2017

Triple P Oudercursus voor multiproblem gezinnen

Stek Jeugdhulp biedt al jaren de Triple P Oudercursus aan voor ouders van tieners. Lisa Twigt, een student van de Hogeschool Rotterdam, heeft door middel van tien interviews onderzocht in hoeverre ouders zich competenter zijn gaan voelen na het doorlopen van de cursus. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders veel aan de cursus hebben gehad.
 
Zo geven ouders aan dat:

  • Hun zelfvertrouwen is gegroeid
  • Het beter lukt om rustig te blijven
  • Ze zich bewuster zijn geworden van hun eigen gedrag en de communicatie in het gezin
  • Ze een betere ouder zijn geworden door het herkennen en doorbreken van negatieve patronen
  • Het hoop geeft om te zien dat het lukt om dingen toe te passen in de praktijk en te zien dat dit effect heeft
  • Ze een pro-actievere ouder zijn geworden (in plaats van reactief)
  • Het fijn is om tijdens de cursus heel actief bezig te zijn. Na elke bijeenkomst wordt je gevraagd hoe het de week ervoor is verlopen en wat je hebt toegepast in de praktijk. Dit is een stok achter de deur om de opvoedvaardigheden in de praktijk te brengen
  • Er minder strijd is door duidelijke afspraken te maken en grenzen te stellen
  • Ze het fijn vinden dat je kunt blijven terugvallen op wat je hebt geleerd tijdens het programma, o.a. doordat je een werkboek krijgt dat je altijd na kunt lezen
  • Het prettig is om te ervaren niet de enige te zijn met problemen en dat je er niet alleen voor staat
 

Als verbeterpunt geven vier van de tien ouders aan dat er behoefte is aan nazorg. Een simpel telefoontje kan al genoeg zijn, maar een terugkombijeenkomst met andere deelnemers wordt vaker genoemd. Stek voorziet al in deze behoefte en organiseert na een aantal maanden altijd een terugkombijeenkomst.
 
Stek Jeugdhulp biedt ondersteuning aan multiproblem gezinnen. De inzet van Triple P alleen is vaak niet voldoende. Negen van de tien deelnemers ontvingen nog andere hulp op het moment van deelname aan de Triple P Oudercursus. Deelnemers geven echter aan dat het fijn is dat er binnen Triple P wordt gefocust op het stukje opvoeding en dat hier concrete stappen in worden gezet.
 
Meer informatie vind het in het onderzoeksverslag 'Hoe Triple P competent ouderschap bevordert'.